Przebudowa i doposażenie SOR - widok sali

Przebudowa i doposażenie SOR w ramach POIiŚ 2014-2020

Wykonanie prac remontowo - budowlanych wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Międzychodzie w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w powiecie międzychodzkim.