Pełnomocnik ds. pacjenta Katarzyna Koch - Brzozowska
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Katarzyna Koch

tel. 668 208 303
 

Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta jest Katarzyna Koch - Naczelna Pielęgniarka.

 

 

info64Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta - to osoba udzielająca pomocy pacjentom, według  których w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital zostały naruszone ich fundamentalne prawa.

 

 

Do zadań Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta należy w szczególności:

  • czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w szpitalu;
  • przyjmowanie skarg, wniosków oraz pochwał od pacjentów i ich rodzin;
  • wskazywanie trybu skargowego w przypadku naruszenia praw pacjenta;
  • rozpatrywanie oraz udzielanie odpowiedzi na wpływające pytania i skargi;
  • analizowanie skarg i wniosków;
  • rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez pacjentów i ich rodziny;
  • podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji tego wymagających związanych z realizacją praw pacjenta;
  • stały monitoring realizacji praw pacjenta;
  • współpraca z Kierownikami oddziałów i Kierownikami komórek organizacyjnych szpitala w zakresie przestrzegania praw pacjenta;
  • upowszechnianie wśród personelu oraz pacjentów postanowień zawartych w Karcie Praw i Obowiązków pacjenta.