PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Przygotowanie pacjenta na badanie Tomografii Komputerowej.

 • Ostatni posiłek należy spożyć co najmniej 6 godzin przed badaniem TK.
 • Pacjent przed badaniem TK powinien być prawidłowo nawodniony, w tym celu należy wypić 1,5 - 2 litrów niegazowanej wody do 3 godzin przed badaniem.
 • W przypadku badań TK w sedacji należy pozostać na czczo (również bez przyjmowania płynów) co najmniej 6 godzin przed badaniem.
 • Jeśli pacjent przyjmuje na stałe leki, w dniu badania powinien przyjąć je zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.
 • Ze względu na wskazania medyczne w niektórych badaniach wymagane jest dożylne podanie tzw. jodowych środków kontrastowych, pacjent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie środka kontrastowego, jednak w takich przypadkach wartość diagnostyczna badania może być znacznie ograniczona.
 • Ponieważ środki kontrastowe zawierają jod, do badania TK z ich podaniem konieczne jest oznaczenie poziomu kreatyniny w surowicy. Za aktualne uznaje się badanie kreatyniny:
  1. wykonane w okresie 21 dni poprzedzających TK u pacjentów bez dowodów/przesłanek wskazujących na zaburzenia czynności nerek,
  2. kreatyniny wykonane w okresie 7 dni poprzedzających TK u osób z dowodami/przesłankami wskazującymi na zaburzenia czynności nerek.
 • Pacjenci chorujący na cukrzycę lub z chorobami tarczycy lub nerek powinni uzgodnić z lekarzem prowadzącym ewentualną zmianę w przyjmowaniu leków.
 • Każdorazowo decyzję o podaniu środka kontrastowego podejmuje lekarz radiolog nadzorujący badanie, w oparciu o wskazania diagnostyczne, przeszłość chorobową pacjenta(przebieg choroby pacjenta), oraz wyniki badań laboratoryjnych (w tym kreatyniny).
 • Badanie TK z kontrastem ze wskazań życiowych może być wykonane także w sytuacji, kiedy pacjent ma przeciwwskazania do podania jodowego środka kontrastowego (np. z powodu niewydolności lub innej choroby nerek lub choroby tarczycy). W takiej sytuacji decyzję zawsze podejmuje lekarz radiolog nadzorujący badanie (o ile jest to konieczne we współpracy z lekarzem kierującym).
 • Po badaniu z podaniem środka kontrastowego, kobieta karmiąca piersią, nie powinna karmić dziecka w ciągu najbliższych 24h, a ściągnięty w tym czasie pokarm powinien zostać wylany.

 

 

Przeciwwskazania do badania tomografem komputerowym:

 • Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania jest ciąża.
 • Badanie kobiety w ciąży może odbyć się tylko w stanie zagrożenia zdrowia lub życia matki, za jej wiedzą i w pełni świadomą zgodą.
 • U pacjentek nieprzytomnych decyzję o wykonaniu badania z dożylnym podaniem środka cieniującego podejmuje lekarz kierujący po konsultacji z radiologiem nadzorującym badanie.
 • Każdorazowo badając kobietę w ciąży należy zastosować wszelkie możliwe środki ochrony osobistej pacjenta przed promieniowaniem jonizującym dostępne w pracowni.

 


Uwaga!

 • Przed badaniem Pacjent może zostać poproszony o zdjęcie biżuterii, okularów, aparatu słuchowego zewnętrznego – jeżeli znajdują się w okolicy zakresu badania.
 • W niektórych badaniach jamy brzusznej lub miednicy mniejszej pacjent może zostać poproszony o wypicie wody na pół godziny przed badaniem.
 • W niektórych badaniach jamy brzusznej i miednicy mniejszej może istnieć konieczność wykonania wlewu doodbytniczego wody lub wodnego roztworu środka kontrastowego.
 • W części badań miednicy mniejszej u kobiet istnieje konieczność umieszczenia tamponu dopochwowego.

Każdorazowo o powyższych wskazaniach pacjenta informuje lekarz radiolog wyjaśniając szczegółowe wskazania diagnostyczne.


Zgłaszając się na badanie TK pacjent powinien przynieść ze sobą:

 • aktualny wynik oznaczenia poziomu kreatyniny we krwi (wynik jest ważny 7 dni u osób z dowodami/przesłankami wskazującymi na zaburzenia czynności nerek, u osób zdrowych 21dni);
 • poprzednie wyniki badań diagnostycznych (opis + płyty), laboratoryjnych, wypisy ze szpitala;
 • dowód osobisty.

PRACOWNIA USG

Przygotowanie do badania USG Doppler jamy brzusznej.

Informacje ważne dla Pacjenta:

 • do badania, o ile lekarz nie zaleci inaczej należy być na czczo;
 • co najmniej 6 godzin przed badaniem pacjent powinien być na czczo (również bez przyjmowania płynów);
 • nie należy też żuć gumy, ani palić papierosów;
 • pacjenci przyjmujący leki – powinni leki przyjąć zgodnie z zaleceniem lekarza, popijając je niegazowaną wodą, nie później jednak, niż 1 godzinę przed badaniem;
 • w godzinach popołudniowych/wieczornych w dzień poprzedzający badanie należy unikać pokarmów i płynów wzdymających, napojów gazowanych, jogurtów, itp.;
 • pacjenci z tendencją do wzdęć – poza w/w zaleceniami, powinni zachować lekkostrawną dietę już dwa dni przed badaniem;
 • w dniu poprzedzającym badanie należy przyjmować środek odgazowujący – dostępny w aptece bez recepty.

 


 

 • Na badanie należy (w miarę możliwości) przynieść wyniki poprzednich badań USG danej okolicy lub wyników badań–dotyczących tego problemu.
 • Badanie jest bezbolesne i nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonania (nawet w ciąży).