Aktualnie SPZOZ Międzychód w ramach podpisanych z NFZ umów udziela świadczeń w poniższych rodzajach świadczeń:

 

I. Świadczenia Podstawowego Szpitalnego Systemu Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Umowa nr: 150001425/03/8/0026/0/17/21
W zakresach:

Oddziały:
- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
- Oddział Chirurgiczny Ogólny
- Oddział Chorób Wewnętrznych
- Oddział Pediatryczny
- Oddział Reumatologiczny
- Szpitalny Oddział Ratunkowy
- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Poradnie przyszpitalne:
- Poradnia Diabetologiczna
- Poradnia Kardiologiczna
- Poradnia Dermatologiczna
- Poradnia Neurologiczna
- Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
- Poradnia Chirurgii Ogólnej
- Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
- Poradnia Urologiczna

Pracownie diagnostyczne:
- Pracownia Endoskopowa – Gastroskopia
- Pracownia Endoskopowa – Kolonoskopia
- Pracownia Tomografii Komputerowej

 

II. Leczenie Szpitalne

Umowa nr: 150001425/03/1/0002/0/17/21
W zakresie:
- Oddział Ginekologiczno-Położniczo-Neonatologiczny z Blokiem Porodowym

 

III. Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze

Umowa nr: 150001425/14/1/0012/0/17/22
W zakresie:
- Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa

 

IV. Opieka Paliatywna i Hospicyjna

Umowa nr: 150001425/15/1/0026/0/17/22
W zakresie:
- Hospicjum Domowe

 

V. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Umowa nr: 150001425/02/1/0026/0/12/16
W zakresach:
- Poradnia Okulistyczna
- Poradnia Otolaryngologiczna
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Międzychodzie
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Sierakowie

 

VI. Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

Umowa nr: 150001425/04/1/0139/0/12/16
W zakresie:
- Poradnia Zdrowia Psychicznego

 

VII. Rehabilitacja Lecznicza

Umowa nr: 150001425/05/1/0122/0/18/23
W zakresie:
- Fizjoterapia Ambulatoryjna

 

VIII. Podstawowa Opieka Zdrowotna

Umowa nr: 150001425/0113/0067/0/17/NN
W zakresach:
- Poradnia Lekarza POZ
- Poradnia Pielęgniarki POZ
Umowa nr: 150001425/0113/0066/0/17/NN
W zakresie:
- Poradnia Położnej POZ
Umowa nr: 150001425/0113/0915/0/16/NN
W zakresie:
- Transport Sanitarny w POZ