prawa pacjenta

 

paragraphKorzystając ze swiadczeń zdrowotnych lub zwracając się o ich udzielenia masz prawo do:
 

1367666761 finished work

Świadczeń zdrowotnych

1367666761 finished work

Uzyskania informacji

1367666761 finished work

Wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych

1367666761 finished work

Tajemnicy wszelkich informacji z Tobą związanych

1367666761 finished work

Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

1367666761 finished work

Poszanowania intymności i godności

1367666761 finished work

Poszanowania życia

1367666761 finished work

Dostępu do medycznej dokumentacji

1367666761 finished work

Zgłoszenia sprzeciwu

1367666761 finished work

Opieki duszpasterskiej

1367666761 finished work

Przechowywania rzeczy wartościowych

 


 

Ogólnopolska bezpłatna infolinia

RZECZNIKA PRAW PACJENTA

800 190 590

Infografika o prawach pacjenta (PDF 3,34 MB)