INFORMACJE OGÓLNE

Medyczne laboratorium diagnostyczne posiada nowoczesną aparaturę typu „analizatory do badań”” z zakresu:

 • hematologii,
 • koagulologii,
 • biochemii,
 • immunochemii i równowagi kwasowo-zasadowej,
 • analityki,
 • serologii,
 • mikrobiologii.

 

Laboratorium SPZOZ w Międzychodzie jest wpisane do ewidencji Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz uczestniczy w programie kontroli jakości zewnątrzlaboratoryjnych – COBJ w Diagnostyce Laboratoryjnej oraz COBJ w Diagnostyce Mikrobiologicznej – Polmicro.

 

Laboratorium jest czynne:

 • dla pacjentów ambulatoryjnych od poniedziałku do piątku 7.00 – 14.35
 • dla oddziałów szpitalnych – całą dobę

 

Laboratorium wykonuje badania na potrzeby:

 • oddziałów szpitalnych
 • pacjentów ambulatoryjnych ze skierowaniami od lekarzy rodzinnych i specjalistów
 • pacjentów ambulatoryjnych ze skierowaniami od lekarzy z gabinetów prywatnych – badania wykonywane odpłatnie
 • pacjentów ambulatoryjnych bez skierowania – badania wykonywane odpłatnie
 • zakładów pracy – badania okresowe

 

 piktogram Badania wysyłkowe – czas oczekiwania na wynik 7 – 10 dni.
 piktogram W obrębie laboratorium działa PUNKT POBRAŃ


 

Jak przygotować się

na badanie ogólne moczu ?

Przygotowanie do badań - plakat informacyjny

treść plakatu

Jak przygotować się

do badań laboratoryjnych ?

Przygotowanie do badań - plakat informacyjny

treść plakatu


PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Wykonujemy badania z zakresu:

 • morfologia z rozmazem
 • OB.
 • retikulocyty
 • rozmaz krwi obwodowej
 • gospodarka wodno – elektrolitowa  ( sód, potas, chlorki, magnez, fosfor, wapń całkowity)
 • równowaga kwasowo – zasadowa
 • badanie ogólne moczu
 • diagnostyka chorób tarczycy  TSH,  FT3,  FT4, anty – TPO
 • diagnostyka zaburzeń lipidowych  Cholesterol całkowity,  HDL,  LDL,  triglicerydy
 • diagnostyka chorób nerek : kreatynina mocznik kwas moczowy  pomocniczo oznacza się: klirens kreatyniny, elektrolity, ogólne badanie moczu, stężenie białka całkowitego, albumin, białko w moczu
 • diagnostyka cukrzycy: glukoza na czczo ( przynajmniej dwa oznaczenia), HbA1C, elektrolity, kreatynina, mocznik, ogólne badanie moczu – glukoza w moczu, profil lipidowy
 • diagnostyka chorób wątroby: ALAT, ASPAT, GGTP, bilirubina całkowita, bilirubina pośrednia i bezpośrednia, LDH, amylaza, ALP, białko całkowite i albuminy.
 • diagnostyka chorób wirusowych :  toksoplazmoza Ig M i Ig G,  cytomegalia Ig M i Ig G, różyczka Ig M i Ig G, wirus Ebstaina Barr Ig M i Ig G,  HIV, przeciwciała anty – HCV, antygen – HBS, mycoplazma pneumonie Ig M i Ig G, adenowirusy Ig A i Ig G, USR (kiła), bolerioza Ig M i Ig G
 • markery nowotworowe: PSA, Ca 125, test ROMA, CEA, HCG
 • markery stanu zapalnego: białko CRP, prokalcytonina
 • badanie na krew utajoną w kale
 • diagnostyka układu krzepnięcia:  czas PT (INR), czas APTT, fibrynogen, D-Dimery

PRACOWNIA SEROLOGII Z BANKIEM KRWI

Wykonujemy badania z zakresu:

 • oznaczanie grup krwi z układu AB0 i antygenu D z układu Rh;
 • przeglądowe badanie przeciwciał do antygenów krwinek czerwonych u kobiet w ciąży;
 • badania kwalifikujące do podania immunoglobuliny anty-D w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego w antygenie D z układu Rh;
 • BTA (bezpośredni test antyglobulinowy);
 • próba zgodności między biorcą i dawcą przed przetoczeniem krwi.

PRACOWNIA MIKROBIOLOGII

Wykonujemy następujące badania:

 • wymazy z nosa, gardła, oka, ucha, zmian skórnych, ran, pochwy, kanału szyjki macicy,
 • posiewy moczu, nasienia, plwociny,
 • posiewy kalu w kierunku Salmonella, Shigella,
 • badanie przesiewowe u kobiet ciężarnych w kierunku Streptococcus agalactiae (GBS),
 • badanie wkierunku nosicielstwa gronkowca złocistego (MSSA/MRSA),
 • kontrola procesu sterylizacji (Sporal S, Sporal A),
 • wymazy z odbytu w kierunku obecności jaj owsika ludzkiego (Enterobius vermicularis).

Pracownia określa wrażliwość wyhodowanych drobnoustrojów na antybiotyki i określa mechanizmy oporności.

 

Prowadzimy diagnostykę zakażeń:

 • dróg moczowo- płciowych,
 • dolnych i górnych dróg oddechowych,
 • skóry i ran,
 • oczu,
 • układu pokarmowego,
 • przewodu słuchowego zewnętrznego.

 

Poza tym pracownia wykonuje badania diagnostyczne kału w kierunku obecności antygenów:

 • Norovirusów,
 • Rota i Adenowirusów,
 • Clostridium difficile,
 • Giardia lamblia,
 • Helicobacter pylorii.

 

Pracownia Mikrobiologii uczestniczy w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań w Diagnostyce Mikrobiologicznej POLMICRO uzyskując co roku bardzo dobre wyniki potwierdzone Certyfikatem Centralnego Ośrodka Badań w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie.

POLMICRO 2016 - certyfikatPOLMICRO 2017 - certyfikatPOLMICRO 2019 - certyfikatPOLMICRO 2020 - certyfikatPOLMICRO 2021 - certyfikatPOLMICRO 2022 - certyfikatCOBJWDL 2022POLMICRO 2023 - certyfikatCOBJWDL 2023

Badania są wykonywane na nowoczesnym sprzęcie przez wykwalifikowany personel medyczny, każdy wynik badania jest autoryzowany przez Diagnostę Laboratoryjnego.


PUNKT POBRAŃ

Badania wykonywane na potrzeby:

 • pacjentów ambulatoryjnych ze skierowaniami od lekarzy rodzinnych i specjalistów;
 • pacjentów ambulatoryjnych ze skierowaniami od lekarzy z gabinetów prywatnych – badania wykonywane odpłatnie;
 • pacjentów ambulatoryjnych bez skierowania – badania wykonywane odpłatnie;
 • zakładów pracy – badania okresowe.

Rejestracja i odbiór wyników - czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.35

Rejestracja do punktu pobrań od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00 – 11.00 oraz w piątek w godz. 7.00 – 8.00