Nadrzędnym celem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie, w zakresie jakościowym, jest świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie zapewniające pacjentom zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań w zakresie ochrony zdrowia i życia – zgodnie z misją zakładu:

 

„ZAUFAJ NAM – BĘDZIESZ POD FACHOWĄ I ŻYCZLIWĄ OPIEKĄ”

 

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług Dyrekcja SPZOZ Międzychód podjęła decyzję o opracowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z międzynarodową normą ISO 9001:2015.

 

Gwarancję dla realizacji powyższej deklaracji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie w zakresie zarządzania jakością stanowi konsekwentnie realizowana strategia poprawy warunków leczniczych poprzez:

  • poszerzanie kompleksowości świadczonych usług,
  • podnoszenie standardów pomieszczeń,
  • zakupy nowoczesnego sprzętu medycznego,
  • podwyższanie kwalifikacji obsługującego pacjentów personelu,
  • uświadamianie i angażowanie personelu w działania na rzecz poprawy jakości oferowanych usług,
  • przestrzeganie przez personel medyczny zasad etyki zawodowej,
  • ciągłe doskonalenie systemu obsługi pacjentów i ich rodzin.

 

W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu do realizacji i okresowo weryfikowane przez Dyrekcję Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie.

 

Dyrekcja Zakładu deklaruje zapewnienie zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.

 

Jako Dyrektor SPZOZ Międzychód zobowiązuję wszystkich do przestrzegania wymagań normy ISO 9001:2015 oraz do maksymalnego zaangażowania w realizację wyznaczonych celów jakościowych, a także ciągłego doskonalenia funkcjonowania systemu zarządzania jakością w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie.

 

Dyrektor SPZOZ Międzychód
       mgr Bartosz Grobelny