1367666464 hire me Kierownik Oddziału:
lekarz Marek Urban, specjalista anestezjologii, intensywnej terapii i medycyny ratunkowej.
tel.: +48 668 280 039
   
1367666500 user 

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr pielęgniarstwa Katarzyna Robert, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwa ratunkowego.
tel.: +48 668 279 822

  

Liczba łóżek:  4

 

Główne zadania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 

Główne zadania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w zakresie anestezjologii polegają na zapewnieniu znieczuleń do zabiegów wykonywanych u pacjentów wszystkich oddziałów szpitalnych. W zależności od rodzaju operacji i stanu ogólnego pacjenta wykonywane są znieczulenia ogólne we wszystkich odmianach oraz znieczulenia przewodowe w wielu modyfikacjach.

 

 

Dużą wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa w okresie okołooperacyjnym. Rodzaj znieczulenia jest omawiany z pacjentami w trakcie anestezjologicznych wizyt premedykacyjnych. Przed zabiegami przeprowadzamy wstępną diagnostykę pozwalającą lepiej dopasować rodzaj znieczulenia do każdego przypadku.

 

W czasie operacji nad bezpieczeństwem pacjentów czuwa doświadczony zespół specjalistów z dziedziny anestezjologii i pielęgniarstwa anestezjologicznego. Nowoczesne stanowiska znieczulenia wyposażone są w wymagane prawem i współczesnym stanem wiedzy urządzenia medyczne. Po zabiegach do czasu stabilizacji stanu ogólnego pacjenci przebywają w sali wybudzeń pod opieką personelu anestezjologicznego.

 

Chorzy w cięższym stanie, wymagający przedłużonej opieki mogą po operacji zostać skierowani do nowoczesnego Oddziału Intensywnej Terapii.

 

W zakresie intensywnej terapii realizujemy specjalistyczną opiekę nad chorymi w stanach zagrożenia życia. Dotyczy to pacjentów:

  • z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia,
  • niewydolnością krążenia,
  • we wstrząsie septycznym, urazowym, krwiotocznym, kardiogennym i anafilaktycznym,
  • u chorych z ciężkimi zatruciami,
  • z niewydolnością nerek i wątroby, wymagających czasowego wspomagania tych narządów,
  • z ciężkimi zaburzeniami metabolicznymi i wodno-elektrolitowymi.

 

 

1367666843 premiumChorzy leczeni są w nowoczesnym Oddziale Intensywnej Terapii wyposażonym według współczesnych standardów. Dysponuje on 4 stanowiskami z zaawansowanymi technicznie łóżkami z funkcjami przeciwodleżynowymi.

 

1367666503 zoomOddział wyposażony jest w nowoczesne respiratory, systemy ciągłego monitorowania parametrów życiowych, również hemodynamicznych i metabolicznych. Wspomaganie funkcji narządów może być realizowane przez urządzenia do terapii nerkozastępczych.

 

1367666761 finished workRozszerzoną diagnostykę zapewniamy ciągłą dostępnością procedur bronchofiberoskopowych, mobilnym aparatem RTG, USG, własnym analizatorem parametrów krytycznych. Chorymi opiekuje się bez przerwy wyspecjalizowany personel pielęgniarski oraz dyżurny specjalista intensywnej terapii lub lekarz szkolący się pod opieką specjalisty.

 

1367666761 finished workLekarz oddziału nie realizuje jednoczasowo innych świadczeń na przykład w zakresie anestezjologii.

 

W Oddziale Intensywnej Terapii możliwe są odwiedziny rodzin i bliskich pacjentom jednak ze względu na intensywność i skomplikowany charakter realizowanych procedur zalecane jest dostosowanie się do regulacji wewnętrznych i zaleceń personelu.

 

1367666753 current workOptymalny czas odwiedzin pozwalający jednocześnie na szybkie uzyskanie informacji zamyka się w godzinach między 15 a 17.

 

Informacje telefoniczne udzielane są upoważnionym osobom w zakresie ograniczonym prawnymi normami.

 

 info64Odwiedzający mają obowiązek opuszczenia sali chorych na prośbę personelu dyżurnego przy wszelkich czynnościach wykonywanych w ramach świadczeń medycznych i pielęgnacyjnych. Z uwagi na bezpieczeństwo epidemiologiczne dzieci do 10 roku życia decyzję o ich wejściu na oddział podejmuje lekarz dyżurny.