Dyrektor - Bartosz Grobelny

 

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa - dr n. med. Łukasz Rotnicki

 Dyrektor
Bartosz Grobelny
 Zastępca Dyrektora 
ds. Lecznictwa
dr n. med. Łukasz Rotnicki
 Przełożona pielęgniarek - Katarzyna Koch-Brzozowska  
  Naczelna Pielęgniarka
Katarzyna Koch