Przebudowa i doposażenie SOR - widok sali

Przebudowa i doposażenie SOR w ramach POIiŚ 2014-2020

Wykonanie prac remontowo - budowlanych wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Międzychodzie w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w powiecie międzychodzkim.

 

Logo FE 250Logo UE EFRR 250

 

 

 

 

Projekt w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
DZIAŁANIE 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego
w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

 

Tytuł projektu: Wykonanie prac remontowo - budowlanych wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Międzychodzie w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w powiecie międzychodzkim.

Spis treści:

  • Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć w POIŚ 2014-2020
  • Wykonanie prac remontowo - budowlanych wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Międzychodzie w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w powiecie międzychodzkim
  • Postępowania przetargowe - w ramach projektu
  • Publikacje prasowe

 

Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć w POIŚ 2014-2020
Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub specjalnego formularza.
Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej

 

Wykonanie prac remontowo - budowlanych wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Międzychodzie w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w powiecie międzychodzkim.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie dnia 28 października 2016r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. "Wykonanie prac remontowo - budowlanych wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Międzychodzie w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w powiecie międzychodzkim" w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość projektu i wysokość dofinansowania z UE:
Wartość projektu: 3.379.459.39 zł
Środki europejskie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 2.846.428,28 zł

 

Cel bezpośredni projektu:

Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w powiecie międzychodzkim poprzez zwiększenie dostępności oraz skuteczności udzielanych świadczeń ratowniczych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Międzychodzie

 

Projekt bezpośrednio wpisuje się w realizację celów szczegółowych Priorytetu IX POIiŚ 2014-2020, jego rezultatów i produktów co sprawia, że przyczyni się do wsparcia polskiej gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, jest przyjazny środowisku oraz powoduje wyrównywanie dysproporcji w zakresie infrastruktury służby zdrowia sprzyjając spójności terytorialnej i społecznej powiatu międzychodzkiego, co za tym idzie województwa wielkopolskiego oraz kraju.

 

Projekt spowoduje doposażenie SPZOZ w Międzychodzie w nowoczesną aparaturę medyczną oraz pozwoli na przeprowadzenie prac remontowo - budowlanych dzięki czemu jako inwestycja w służbę zdrowia wpłynie bezpośrednio na jakość świadczeń medycznych i odpowie na zapotrzebowanie beneficjentów.

W ramach projektu zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt medyczny m.in. respiratory mobilne i stacjonarne, defibrylatory, kardiomonitory, aparat USG, cyfrowy mobilny aparat RTG przyłóżkowy, analizator parametrów krytycznych, ssak elektryczny, pompy infuzyjne, łóżka szpitalne.

 

Projekt pozwoli na realizację podstawowych zasad horyzontalnych w tym między innymi zasady zrównoważonego rozwoju, zasady partnerstwa, polityki przestrzennej oraz zasady równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji. Realizując zasady horyzontalne jest równocześnie bezpośrednią odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne jakim jest poczucie bezpieczeństwa w tak istotnej sferze życia jaką jest służba zdrowia zwłaszcza w aspekcie dotyczącym bezzwłocznej i skutecznej pomocy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, z którym niejednokrotnie mają do czynienia lekarze i inni pracownicy zatrudnieni w szpitalnych oddziałach ratunkowych.

 

 
Postępowania przetargowe - w ramach projektu
Postępowania przetargowe w ramach projektu pn. "Wykonanie prac remontowo - budowlanych wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Międzychodzie w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w powiecie międzychodzkim" zamieszczane są w ogólnej zakładce OGŁOSZENIA - patrz strona główna.
 
Aktualne postępowania przetargowe:
  • AG/ZP-08/2017 / 2017-03-01
  • AG/ZP-10/2017 / 2017-03-20
  • AG/ZP-15/2017 / 2017-05-12