1367666464 hire me Kierownik Oddziału:
Elżbieta Gigiel
tel.: +48 668 208 023
  
1367666500 user 

Pielęgniarka Oddziałowa:
Emilia Ogrodnik
tel.: +48 668 211 877

 

Liczba łóżek:  16

 

Oferujemy pełen zakres możliwości diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie takich chorób jak:

 • reumatoidalne zapalenie stawów
 • łuszczycowe zapalenie stawów
 • zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
 • choroba zwyrodnieniowa stawów
 • toczeń rumieniowaty układowy
 • twardzina układowa
 • polimialgia reumatyczna
 • dna moczanowa i inne.

 

Stosujemy kinezyterapię i fizykoterapię w tym krioterapię miejscową w oparciu o dobrze wyposażoną pracownię fizykoterapii oraz własną salę gimnastyczną. Oddział korzysta z całego zaplecza diagnostycznego szpitala- laboratoryjnego i diagnostyki obrazowej.

 

 • Przyjęcie w trybie planowym odbywa się codziennie w godzinach rannych za wyjątkiem sobót i niedziel po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 • Przyjęcie w trybie nagłym odbywa się po konsultacji reumatologicznej w SOR codziennie w godzinach pracy lekarza za wyjątkiem sobót i niedziel.
 • Wymagane dokumenty: skierowanie do szpitala oraz posiadana dokumentacja medyczna.
 • W momencie kwalifikacji do przyjęcia w oddział, pacjent otrzymuje pisemną informację z dokładną datą i godziną przyjęcia do szpitala oraz wskazówkami dotyczącymi postępowania i przygotowania pacjenta do hospitalizacji.
 • W wyznaczonym dniu pacjent zgłasza się do obszaru przyjęć planowych celem przyjęcia w oddział.

 

info48

Pacjent przyjmowany w Oddział Reumatologiczny powinien posiadać przy sobie:

1367666848 publish

dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i ubezpieczenie

1367666848 publishskierowanie do szpitala przy przsyjęciu planowym; istnieje możliwość przyjęcia pacjenta w trybie pilnym bez skierowania
1367666848 publishdokumentację medyczną z poprzednich hospitalizacji
1367666848 publishleki i inne środki medyczne, które zażywa w związku z chorobą inną niż powód przyjęcia do szpitala   
1367666848 publishokulary do czytania – jeśli pacjent używa (pacjent zobowiązany jest podpisać dokumenty, które powinien przeczytać)
1367666848 publishprzybory toaletowe, porannik, piżamę
1367666848 publishobuwie domowe
1367666848 publishubiór sportowy do ćwiczeń