Pracownie diagnostyczne - cennik

 

Wyszczególnione pozycje cennika SPZOZ w Międzychodzie:

  • cennik procedur diagnostycznych w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym,
  • cennik badań wykonywanych w pracowniach diagnostycznych,
  • cennik badań wykonywanych w Pracowni Badań Czynnościowych Układu Krążenia,
  • cennik badań wykonywanych w Pracowni Endoskopowej,
  • cennik usług rehabilitacyjnych wykonywanych w Pracowni Rehabilitacji,
  • cennik usług Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla pacjentów nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym,
  • cennik usług w poradniach specjalistycznych dla pacjentów nieuprawnionych lub bez wymaganych skierowań,
  • cennik badań wykonywanych w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy,
  • cennik za wydanie zaświadczenia nie przysługującego bezpłatnie,
  • cennik opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny w chłodni szpitalnej.

 

 

Do pobrania

download 32

Cennik SPZOZ w Międzychodzie (pdf)

download 32

Cennik SPZOZ w Międzychodzie - skan (pdf)