Nowy pawilon diagnostyczno - zabiegowy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie jest Zakładem, którego organem założycielskim i nadzorującym jest Powiat Międzychodzki. Zakład prowadzi działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej – w szczególności udziela świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowicie odpłatnie.

 

Celem naszego Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub odrębnych przepisów, w tym m.in. zapobieganie powstaniu chorób i urazów oraz szerzenie promocji zdrowia.

 

Damian Michałek-inter-fotomichalek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie to kompleks kilku segmentów szpitalnych, w których świadczymy usługi z zakresu:

  • Podstawowej Opieki Zdrowotnej
  • Ambulatoryjnej Opieki specjalistycznej – Poradnie Specjalistyczne
  • Leczenia Szpitalnego (Oddziały Szpitalne)
  • Poradni Zdrowia Psychicznego
  • Rehabilitacji Leczniczej
  • Pracowni Diagnostycznych
  • Hospicjum Domowego
  • Długoterminowej Opieki Zdrowotnej
piktogramOddziały szpitalne liczą łącznie 107 łóżek.

 popup