Numer: AG/ZP-6/2018
Data: 19.10.2018
Przedmiot: Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych do medycznego laboratorium diagnostycznego wraz z dzierżawą analizatorów
Tryb: nieograniczony
Rodzaj: dostawa


Kontakt:

Marlena Kowalak-Klejdzińska
tel. 668 151 763
tel. 95 748 2011 *1241

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007