e-receptaCzym jest e-recepta i jak z niej korzystać ?
Od 8 stycznia e-recepta zastępuje dotychczas wydawaną u lekarza receptę w formie papierowej. Przekazać pacjentowi można ją w formie wiadomości SMS lub e-mail, możliwe jest również wystawienie wydruku informacyjnego, podobnego do klasycznej recepty.

 

 Działa to w ten sposób:

 1. Lekarz podczas wizyty wystawia e-receptę, na której pojawia się informacja o zapisanych lekach i ich dawkowaniu.
 2. Pacjent otrzymuje:
 • wiadomość SMS – z 4-cyfrowym kodem. W aptece konieczne jest podanie kodu oraz numeru PESEL – swojego lub osoby, w imieniu której realizujemy receptę lub
 • wiadomość e-mail – z receptą w formacie PDF, którą można okazać na dowolnym urządzeniu podczas wizyty w aptece. Farmaceuta zeskanuje kod kreskowy z urządzenia lub
 • NA PROŚBĘ PACJENTA zostanie wystawiony papierowy wydruk – przypomina dotychczasowe recepty. Będzie szczególnie pomocny dla osób, które nie mają możliwości odbioru recepty w formie elektronicznej. Znajduje się na nim kod kreskowy, nazwa zapisanego leku oraz informacja o dawkowaniu. Zapisany lek farmaceuta wyda na podstawie otrzymanego wydruku. 

 

Chcąc odebrać recepty SMS-em lub e-mailem należy:

 1. Zalogować się na swoje Internetowe Konto Pacjenta
 2. Następnie w zakładce „Moje konto” wybierz rodzaj powiadomień: SMS lub e-mail (albo jedno i drugie). Jeśli logujesz się po raz pierwszy, możesz już w pierwszym kroku podać swój numer telefonu i/lub adres e-mail, na który będziesz otrzymywać powiadomienia.

 

Jeśli pacjent korzysta z IKP

 • w każdej chwili może sprawdzić, jak przyjmować lek — na e-recepcie znajdzie informacje o przepisanym dawkowaniu
 • otrzyma kolejną e-receptę bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej, po ustaleniu z lekarzem)
 • może sprawdzać dawkowanie leków przepisanych dzieciom do 18. roku życia

 

Co zyska pacjent dzięki e-recepcie?

 • jeżeli przepisano więcej leków, nie musi prosić o odpis i nie utraci refundacji — każdy lek może kupić w dowolnej aptece
 • nie ma ryzyka, że otrzyma niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna
 • nie można jej zgubić — wszystkie e-recepty zapisują się na Internetowym Koncie Pacjenta
 • zrealizować ją można w każdej aptece w Polsce.

Plakat informujący jak działa e-recepta

 

 

Plakat informujący jak działa e-recepta