Nowy sprzęt w SPZOZ w MiędzychodzieSzpital ze środków przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Międzychodzie zakupił dwa aparaty do donosowej wentylacji pacjenta.

Terapia wysokoprzepływowa przez nos przy użyciu nowo zakupionej aparatury medycznej zapewnia wsparcie czynności oddechowej spontanicznie oddychającym pacjentom poprzez dostarczenie ogrzanego, nawilżonego powietrza i tlenu za pomocą unikatowej kaniuli donosowej.

 

Aparaty:

  • zwiększają wentylację i wymianę gazową,
  • zmniejszają częstość oddechów,
  • zmniejszają stężenie dwutlenku węgla,
  • zwiększają objętość oddechową,
  • poprawiają usuwanie śluzu,
  • poprawiają natlenienie.

Przekazanie sprzętu dla SPZOZ w Międzychodzie - na zdjęciu dyrekcja szpitala oraz starosta powiatu

Aparaty wykorzystywane będą głównie w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziale Pediatrycznym.

Łączny koszt zakupu aparatury wynosił 30 915 zł.