20 lat pracy Przewodniczącego Rady Społecznej Jerzego Rębacza - składanie oficjalnych podziękowańStarosta Międzychodzki Rafał Litke, Przewodniczący Rady Powiatu Międzychodzkiego Ryszard Skiba oraz Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie Bartosz Grobelny – w dniu 13 czerwca br. podczas X sesji Rady Powiatu Międzychodzkiego podziękowali Panu Jerzemu Rębaczowi za 20 lat pracy na stanowisku Przewodniczącego Rady Społecznej SPZOZ Międzychód.

 

 

 

Serdecznie dziękujemy za wszystkie lata pracy na rzecz Szpitala Powiatowego w Międzychodzie, za podejmowanie tych łatwiejszych, jak również czasem trudnych decyzji, które umożliwiały przez minione dwie dekady ciągły rozwój naszego szpitala.

 

Obecnie funkcję przewodniczącego Rady Społecznej SPZOZ Międzychód pełni Starosta Międzychodzki Rafał Litke.

 

20 lat pracy Przewodniczącego Rady Społecznej Jerzego Rębacza - składanie oficjalnych podziękowań20 lat pracy Przewodniczącego Rady Społecznej Jerzego Rębacza - składanie oficjalnych podziękowań