Katarzyna Koch - Brzozowska
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Katarzyna Koch - Brzozowska

tel. 668 208 303
 

Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta jest Katarzyna Koch-Brzozowska - Przełożona Pielęgniarek.

 

info48Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta - to osoba udzielająca pomocy pacjentom, według  których w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital zostały naruszone ich fundamentalne prawa.

 

Do zadań Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta należy w szczególności:

  • czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w szpitalu;
  • przyjmowanie skarg, wniosków oraz pochwał od pacjentów i ich rodzin;
  • wskazywanie trybu skargowego w przypadku naruszenia praw pacjenta;
  • rozpatrywanie oraz udzielanie odpowiedzi na wpływające pytania i skargi;
  • analizowanie skarg i wniosków;
  • rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez pacjentów i ich rodziny;
  • podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji tego wymagających związanych z realizacją praw pacjenta;
  • stały monitoring realizacji praw pacjenta;
  • współpraca z Kierownikami oddziałów i Kierownikami komórek organizacyjnych szpitala w zakresie przestrzegania praw pacjenta;
  • upowszechnianie wśród personelu oraz pacjentów postanowień zawartych w Karcie Praw i Obowiązków pacjenta.

 

powiat_MD

Powiat
międzychodzki

gmina_md

Gmina
Międzychód

sierakow

Gmina
Sieraków

kwilcz

Gmina
Kwilcz

chrzypsko

Gmina
Chrzypsko

MZ

Ministrarstwo
Zdrowia

rzecznik

Rzecznik
Praw Pacjenta

nfz

NFZ

wosp

WOŚP

Back to top