Koronawirus - piktogramKORONAWIRUS: Czy powinniśmy się bać? Czy jesteśmy przygotowani na czarny scenariusz, że i u nas pojawiają się zarażeni?

 

Szpital otrzymał wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące sposobu reakcji w przypadku podejrzenia wystąpienia tego typu zachorowania. Pacjent manifestujący objawy zakażenia będzie bezpośrednio przetransportowany do szpitala dysponującego oddziałem chorób zakaźnych, gdzie będą zapewnione warunki izolacji oddechowej.

 

Personel medyczny mający bezpośredni kontakt z osobą podejrzaną, w tym lekarze konsultujący, zostają zabezpieczeni w środki ochrony osobistej jednorazowego użycia. W szpitalu obowiązują zalecenia i wytyczne dotyczące zasad postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia koronawirusem, w tym postępowania z pacjentem, stosowania środków ochrony indywidualnej przez personel i pacjenta, dezynfekcji powierzchni, dezynfekcji ambulansu oraz wykaz podmiotów leczniczych z oddziałami zakaźnymi w województwie wielkopolskim.

 

Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.
Instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej.

 

Plakat - Jak skutecznie myć ręce ?