1367666464 hire me Lekarz dyżurny:
tel.: +48 668 276 636
   
1367666500 user 

Pielęgniarka Oddziałowa:
Beata Smoczyńska
tel.: +48 660 761 185

  

Liczba łóżek:  7

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy z Obszarem Przyjęć Planowych dysponuje 7 łóżkami. To miejsce pierwszego kontaktu pacjenta ze szpitalem, gdzie zapadają najważniejsze decyzje dotyczące chorego.

Postawienie diagnozy, postępowanie terapeutyczne lub przekazanie do innego szpitala o wyższym stopniu referencji, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Profesjonalny personel i specjalistyczna aparatura medyczna pozwalają w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia na podtrzymanie i stabilizację czynności życiowych pacjenta.